1976 Batavus HS-50, Orange

1976 Batavus HS-50, Orange