1975 Batavus Starflite, Trike conversion

1975 Batavus Starflite, Trike conversion