1977 Batavus Mobat, Black

1977 Batavus Mobat, Black