1975 Batavus HS-60

1975 Batavus HS-60
model: HS 60 White.