Profile photo for trifflinmilton

Triflin Milton

Athens, GA

» Forum posts (65)

Instagram: @drinkinwithmilton

Moped:

  • 1978 Puch Newport
If it's got two wheels, it should have two strokes 250cc>100cc>50cc
Moped photo for trifflinmilton